2019

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Zarządzenia Nr 46/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Uchwały Nr X/77/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

zal 1

zal 1a

zal 2

zal 2a

zal 2b

zal 4

zal 6

Lista wiadomości