2019

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2018 rok.

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Komorniki absolutorium za 2018 rok.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 86

Lista wiadomości