2019

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 85

Lista wiadomości