2019

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki wotum zaufania.

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komorniki wotum zaufania.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 84

Lista wiadomości