2019

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „Rondo 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kolejowej i Fabianow

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „Rondo 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kolejowej i Fabianowskiej na terenie miejscowości Komorniki.

Uzasadnienie do uch. 83

Zał. do uch. 83

Imienne wyniki głosowania do uch. 83

Lista wiadomości