2019

Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 203/8

Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości –  części działki o nr ewid. 203/8 obręb Komorniki, na okres trzech lat.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr X/81/2019 z dn. 28.05.2019r.

Lista wiadomości