2019

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

Uzasadnienie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Imienne wyniki głosowania X/80/2019 z dn. 28 maja 2019r.

Lista wiadomości