2019

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowe

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej.

Uzasadnienie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Imienne wyniki głosowania do uch. X/79/2019 z dn. 28.05.2019r.

Lista wiadomości