2019

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie.zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.,Zarządzenia Nr 46/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r., Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

zał. nr 1

zał. nr 1 a

zał. nr 2

zał. 2 a

Zał. nr 2b

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 77

Lista wiadomości