2019

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 23

Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego  w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2388P – ul. 1 Maja oraz ul. Bukową w Rosnówku.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 76

Lista wiadomości