2019

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu p

Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska.

Uzasadnienie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Imienne wyniki głosowania

Lista wiadomości