2019

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

zał. do uch. 68 mapa

uzasadnienie do uch. 68

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 68

Lista wiadomości