2019

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komo

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komorniki”.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 67

Lista wiadomości