2019

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 864/7, obręb Komorn

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 864/7, obręb Komorniki, na okres jednego roku.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 64

Lista wiadomości