2019

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 63

Lista wiadomości