2019

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorn

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 62

Lista wiadomości