2019

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie uli

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej.

zał. do uch. mapa

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 61

Lista wiadomości