2019

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

zał. nr 1 do uch. 60 mapa

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 60

Lista wiadomości