2019

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 59

Lista wiadomości