2019

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 56

Lista wiadomości