2019

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania członków stałych Ko

Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Gminy Komorniki.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr 55

Lista wiadomości