2019

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 marca 2019r. w sprawieokreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 marca 2019r. w sprawieokreślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr VI/54/2019

Lista wiadomości