2019

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działki o nr ewid. 7593/2, obrę

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości –  części działki o nr ewid. 7593/2, obręb Komorniki, na okres dziesięciu lat.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/53/2019

Lista wiadomości