2019

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej,

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/51/2019

Lista wiadomości