2019

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/50/2019

Lista wiadomości