2019

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Komorniki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uzasadnienie do uch. nr 49

zał. nr 1 do uch. 49

zał. nr 2 do uch. 49

zał. nr 3 do uch. 49

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/49/2019

Lista wiadomości