2019

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 roku

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/48/2019

Lista wiadomości