2019

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorni

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia  20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Komorniki na lata 2019-2025.

zal. nr 1

zal. nr 2

imienne wyniki głosowania do uch. nr V/46/2019

Lista wiadomości