2019

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

zał. nr 1

zał. nr 1 a

zał. nr 2

zał. nr 2 a

zał. nr 2 b

zał. nr 4

zał. nr 6

zał. nr 7

Imienne wyniki głosowania do uch. nr V/45/2019

Lista wiadomości