2019

Uchwala Nr IV/44/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy

Uchwala Nr IV/44/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/179/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki”, zmienionej uchwałami Rady Gminy Komorniki Nr XIX/210/2016 z dnia 31 marca 2016r., XX/226/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., XXIII/240/2016 z dnia 16 czerwca 2016r., XXXV/357/2017 z dnia 25 maja 2017r.

zał. do uch. nr 44

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/44/2019

Lista wiadomości