2019

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Jarzębinowej i Zakładowej.

zał. do uch. 42 mapa

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/42/2019

Lista wiadomości