2019

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 981/4 i 98

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości – części działek o nr ewid. 981/4 i 982/4, obręb Komorniki, na okres trzech lat.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/40/2019

Lista wiadomości