2019

Uchwała Nr IV/37/2019 Rada Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Boczna” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

Uchwała Nr IV/37/2019 Rada Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Boczna” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

uzasadnienie do uch. 37

zał. do uch. 37 mapa

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/37/2019

Lista wiadomości