2019

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ko

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki”.

zal. nr 1 do uch. 35

zal. nr 2 do uch. 35

zal. nr 3 do uch. 35

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/35/2019

Lista wiadomości