2019

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - kontynuac

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie przejęcia od Miasta Poznania prowadzenia zadania publicznego  w zakresie zarządzania drogą publiczną - kontynuacja ul. Kolejowej w Plewiskach leżąca na terenie miasta Poznania pomiędzy Plewiskami a Skórzewem  na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa przejazdu bezkolizyjnego w miejscu skrzyżowania  ul. Kolejowej w Plewiskach z linią E-20 w ramach projektu: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" oraz zachowania trwałości projektu dofinasowanego ze środków unijnych.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/33/2019

Lista wiadomości