2019

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr

Ucwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P - ulica Polna w Komornikach oraz ulica Komornicka w Głuchowie.

Imienne wyniki głosowania do uch. nr IV/32/2019

Lista wiadomości