2018

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025.

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025.

Zał nr 1

Zał nr 2

Imienne wyniki głosowania do uch. nr III/28/2018

Lista wiadomości