2018

Uchwała Nr LVIII/579/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Komorniki.

Uchwała Nr LVIII/579/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Komorniki.

Rozstrzygnięcie nazdorcze dot. uchwały Nr LVIII/579/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązująceg na terenie Gminy Komorniki.

Lista wiadomości