2018

Uchwała Nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Komo

Uchwała Nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uch. nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r.

Lista wiadomości