2018

Uchwała Nr LVIII/574/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komorn

Uchwała Nr LVIII/574/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

Zał. graficzny

Lista wiadomości