2018

Uchwała Nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej

Uchwała Nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej.

Zał. graficzny

Lista wiadomości