2018

Uchwała Nr LVIII/570/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/418/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaciągnię

Uchwała Nr LVIII/570/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/418/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Lista wiadomości