2018

Uchwała Nr LVII/562/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminn

Uchwała Nr LVII/562/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy Komorniki  z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu  i Rekreacji w Komornikach zmienionej uchwałami Rady Gminy nr XXII8242/2012 z dnia 27 września 2012 r., XXIX/265/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., XI/111/2015 z dnia 3 września 2015 r. oraz LIV/522/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.

Lista wiadomości