2018

Uchwała Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmi

Uchwała Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Uzasadnienie

Lista wiadomości