2018

Uchwała Nr LVII/560/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze

Uchwała Nr LVII/560/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7 i 864/7.

Lista wiadomości