2018

Uchwała Nr LVII/559/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

Uchwała Nr LVII/559/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

Uzasadnienie

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

Lista wiadomości