2018

Uchwała Nr LVII/556/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji kom

Uchwała Nr LVII/556/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Komorniki  z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Lista wiadomości