2018

Uchwała Nr LVI/553/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2019 zadania pod nazwą: „Przebudowa/ro

Uchwała Nr LVI/553/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w roku 2019 zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2389P Głuchowo-Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 Konarzewo (w budowie)", etap 2 o długości około 1,55 km.
Lista wiadomości