2018

Uchwała Nr LVI/552/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zak

Uchwała Nr LVI/552/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań  a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Lista wiadomości