2018

Uchwała Nr LVI/551/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie loka

Uchwała Nr LVI/551/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Lista wiadomości